MEK-ə oktyabr ayı ərzində Beynəlxalq Kitab Mübadiləsi yolu ilə göndərilən ədəbiyyat
  
684

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasına 2017-ci ilin oktyabr  ayı ərzində dünyanın bir çox ölkələrinin təşkilatları ilə Beynəlxalq Kitab Mübadiləsi (BKM) çərçivəsində 95 nüsxə jurnal daxil olub.

Nəşrlər ABŞ-ın “Science News” jurnalının redaksiyası, Nyu-York Şəhər Kolleci,  Çin Milli Kitabxanası, Böyük Britaniyanın “Nature Jurnal redaksiyası", Təbiət Tarixi Muzeyi, Yaponiyanın Hiroşima Universitetinin Kitabxanası, Yapon Milli Kitabxanası, Yaponiya Akademiyası, Kimya Cəmiyyətinin Kitabxanası, Neft-Kimya Cəmiyyəti, Belarus Milli Kitabxanası, Almaniyanın Senkenberq Nəşr Mübadiləsi, Potsdam  Universitetinin Kitabxanası, Zoologiya Dövlət Kolleksiyası, Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyinin Kitabxanası,  Türkiyənin  İslam Araşdırmaları Mərkəzi, Türk Ocaqları, “Türk yurdu” Jurnal Redaksiyası,  Türk Dil Qurumu, Səudiyyə Ərəbistanı İnzibati İdarəetmə İnstitutu kimi təşkilatlardan əldə edilib.

 

MEK-ə oktyabr ayı ərzində BKM çərçivəsində göndərilən sənədlər aşağıdakılardır:

 

ALMANİYA (jurnal)

 1. Senckenberg Natur Forschung Museum 2017 Band 147 Heft 05/06
 2. Senckenberg Natur Forschung Museum 2017 Band 147 Heft 07/08
 3. Contributions to entomology 2016  66(2)
 4. Contributions to entomology 2017  67(1)
 5. ZDGG Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften 2017  168(2)
 6. Spixiana. Zeitschrift für Zoologie 2017 Band 40, Heft 1

 

FRANSA (jurnal)

 1. Geodiversitas 2017 39(2)
 2. Adansonia 2017 39(1)

 

 

 

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI (jurnal)

     Public Administration Journal 2017 Vol.57, N.4

 

BÖYÜK BRİTANİYA (jurnal)

 1. Nature 2017 Vol.546 No.7660
 2. Nature 2017 Vol.546 No.7661
 3. Nature 2017 Vol.546 No.7663
 4. Nature 2018 Vol.546 No.7664
 5. Nature 2017 Vol.548 No.7665
 6. Nature 2017 Vol.548 No.7666
 7. Nature 2017 Vol.548 No.7667
 8. Nature 2017 Vol.548 No.7668
 9. Nature 2018 Vol.546 No.7669

YAPONİYA (jurnal)

 1. Hiroshima mathematical journal 2017 Vol.47, N.2
 2. Annual report 2016 Nr.28
 3. Bulletin of the Chemical Society of Japan 2017 Vol.90, No.9
 4. Journal of Oleo Science 2017 Vol.66 No.5
 5. Journal of Oleo Science 2017 Vol.66 No.6
 6. Bulletin of the Chemical Society of Japan 2017 Vol.90, No5
 7. Bulletin of the Chemical Society of Japan 2017 Vol.90, No7
 8. Osaka Journal of mathematics 2017- Vol.54, No.3 (2 copies)
 9. Proceedings of the Japan Academy Series A Mathematical Sciences  2017 Vol.XCII, Ser.A, N.3
 10. Proceedings of the Japan Academy Series A Mathematical Sciences  2017 Vol.XCII, Ser.A, N.4
 11. Proceedings of the Japan Academy Series A Mathematical Sciences  2017 Vol.XCII, Ser.A, N.5
 12. Proceedings of the Japan Academy Series A Mathematical Sciences  2017 Vol.XCII, Ser.A, N.6
 13. Journal of mathematical society of Japan 2017 Vol.69, N.2

 

ABŞ (jurnal)

 1. Science news 2017- vol.191, No.11
 2. Science news 2017- vol.191, No.12
 3. Science news 2017- vol.191, No.13
 4. Science news 2017- vol.192, No.1
 5. Science news 2017- vol.192, No.2
 6. Science news 2017- vol.192, No.4
 7. Nationalities Papers 2017 Vol.45, Nr.5

 

 TÜRKİYƏ (jurnal)

 1. Türk yurdu 2017 sayı 360 (2 kopi)
 2. Türk yurdu 2017 sayı 361 (2 kopi)
 3. Türk yurdu 2017 sayı 362 (2 kopi)
 4. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2017 Nr.82
 5. Türk Dünyası Tarih – Kültür Dergisi 2017 - cilt 62, sayı 368
 6. Türk Dünyası Tarih – Kültür Dergisi 2017 - cilt 62, sayı 369
 7. Türk Dünyası Araştırmaları 2017 sayı 229
 8. Türk dili 2017 - Cilt 113 sayı 788
 9. Turk dili 2017 - Cilt 123 sayı 789
 10. Islam Araştırmaları Dergisi 2017, sayi 37

 

İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

pr.mek.az@gmail.com

(012) 537 19 82