MEK fondlarında saxlanılan ədəbiyyat incilərinin təqdimat cədvəli
  

    MEK fondlarında saxlanılan ədəbiyyat incilərinin təqdimat cədvəli


TƏQDİM OLUNAN ƏDƏBİYYAT

TƏQDİMATÇILAR

TARİX

1.

MEK-də mühafizə olunan Tədris-təhsilə dair sənədlərin təqdimatı

İstifadəçilərə xidmət və nəzarət bölməsinin əməkdaşı

Surə Məmmədova 

19.10.2017

2.

MEK-in Şərq fondunda mühafizə olunan Türkdilli mənbələrin təqdimatı

Kitabxana-xidmət şöbəsinin müdiri

Aygün Səfərova  

23.11.2017

3.

MEK-də mühafizə olunan “Ensiklopediyaların, elektron formatda olan ensiklopediyaların” təqdimatı

Elektron kataloqun koordinasiyası bölməsinin rəhbəri  Günel Əhədova 

14.12.2017

4.

MEK-in MRY bazasına daxil edilən

sənədlərin təqdimatı

Fondların formalaşdırılması bölməsinin əməkdaşı  Aysel İbrahimli 

21.12.2017