Beynəlxalq e-resurslar

Elektron bazalar

BIOONE
www.bioone.org

EBSCO PREMIER
http://search.ebscohost.com

ELGARONLİNE
http://www.elgaronline.com/noresults?access=user 

www.elgaronline.com

 

IOPSCIENCE
iopscience.org/jpco

physicsworlddiscovery.org

 

OXFORD University Press
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access


Duke University Press publishes

www.doabooks.org

www.doaj.org

 

POLPRED 

http://polpred.com/#otr

http://polpred.com/


Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 53 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 16000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

 

TURCADEMY

 http://www.turcademy.com/index.html

 

İmpakt faktorlu jurnal sərlövhələri

WEB OF SCIENCE

http://www.webofknowledge.com/


Elmi jurnalların siyahısı

Bulletin of the Kyushu İnstitute of Technology. Ser. Mathematics & Natural Sciences

Bulletin of the Kyushu İnstitute of Technology: Humanities Social Science

Bulletin of the Kyushu İnstitute of Technology: Pure & Applied Mathematics

Kyutacar: Kyushu Institute of Academic Repository

Journal of the Mathematical Society of Japan

Journal of the College of Education and Human Sciences, Yokohama National University. I, The Educational Sciences

Journal of the College of Education and Human Sciences, Yokohama National University. II, The Humanities

Journal of the College of Education and Human Sciences, Yokohama National University. III, The Social Sciences

Journal of the College of Education and Human Sciences, Yokohama National University. IV, The Natural Sciences

Annals of Mathematics

Magazin Deutschland

Annales Academıae Scıentıarum Fennicae/Mathematıca

Bulletin of the Chemical Society of Japan

Spixiana. Zeitschrift fur Zoologie

Journal of library scıence in China

Chinese Science Bulletin

Chinese Geographical Science

German Journal of Geosciences

Geowissenschaftliche Mitteilungen GMIT

Kyoto Journal of Mathematics

Nagoya Mathematical Journal

Plant,Soil and Environment Czech.Academy of Agricultural Sciences

Tropica et Subtropica

The Bryologist

The Michigan Botanist

The Michigan Mathematical journal

Willdenowia

Orchid seed diversity

Sacred Places in Gilan Province

Bulletin of the Chemical Society of Japan

Mathematical journal of Okayama University

Hiroshima Mathematical Journal

Journal of Mineralogical and Petrogical Sciences

Journal of the Mathematical Society of Japan

Osaka Journal Mathematics

Commentarıı Mathematıcı Unıversıtatıs Sanctı Paulı

Studies on the Agricultural and Food Sector in Transition Economies

Cahiers du Monde Russe

Mitteilungen

Emerald Group Publishing

SEALS

Kumamoto Journal of Mathematics


Ankara Universiteti Jurnalları


1.  AFRİKA : Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi

2.  Anadolu (Anatolia)

3.  Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

4.  Ankara Law Review

5.  Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

6.  Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi-ASHD (Eski adı: Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi-DSHMYD)

7.  Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi

8.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi

9.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

10.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi

11.  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

12.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

13.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

14.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

15.  Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi

16.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

17.  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

18.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

19.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

20.  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi

21.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

22.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

23.  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

24.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

25.  Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor)

26.  Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri

27.  Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

28.  Coğrafi Bilimler Dergisi

29.  Communications, Series A2-A3Physics, Engineering Physics, Electronics/Computer Engineering, Astronomy and Geophysics

30.  Communications, Series B: Chemistry and Chemical Engineering

31.  Communications, Series C: Biology, Geological Engineering and Geophysical Engineering

32.  Communications, Series A1:Mathematics and Statistics

33.  Communications, Series C1:Geologic

34.  Communications, Series C2: Botanique

35.  Communications, Series C3:Zoologie

36.  Dil Dergisi

37.  fe dergi: feminist eleştiri

38.  İlef Dergisi

39.  İletişim: Araştırmaları Dergisi

40.  İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi (yayınlanmıyor)

41.  Journal of Ankara Medical School

42.  Journal of Nuclear Sciences

43.  Kriz Dergisi

44.  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

45.  OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

46.  The Turkish Yearbook of International Relations (Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı)

47.  Tiyatro Araştırmaları Dergisi

48.  Türkoloji Dergisi

49.  Yıllık Araştırmalar Dergisi (Yayınlanmıyor)