İDARƏ HEYƏTİ

İmanova Leyla Bəkir qızı

Direktor

i.leyla@mek.az

+ (994 12) 539 73 65


Aslanov Fuad Çingiz oğlu

Ümumi işlər üzrə direktor müavini

a.fuad@mek.az

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1408)


Əliyev İbad Barat oğlu

İnzibati işlər üzrə direktor müavini

a.ibad@mek.az

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1111)


Məmmədov Ruzi Məharət oğlu

Yüksək texnologiyalar və layihələr üzrə direktor müavini

ruzi@mek.az

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1206)